Administratief / Financieel beheer

Administratief beheer:
 1. Bijhouden van de ledenadministratie;
 2. Het voeren van correspondentie met leden van de vereniging;
 3. Het informeren van nieuwe bewoners;
 4. Verwerken van mutaties in het ledenbestand;
 5. Correspondentie met notarissen;
 6. Opstellen eindafrekening bij verkoop van appartementen;
 7. Administreren van lopende verzekeringen;
 8. Afhandelen van schadeclaims en zonodig overleg met de schade expert;
 9. Het voldoende verzekerd houden van het complex (herbouwwaarde).
Financieel beheer:
 1. Het voeren van de gehele financiële administratie;
 2. Incasseren en administreren van de maandelijkse bijdragen;
 3. Incasseren van eventuele voorschotten stookkosten;
 4. Eventuele verwerking definitieve nota stookkosten;
 5. Eventueel verrekenen van extra bijdragen en dotaties;
 6. Het signaleren, administreren, herinneren en aanmanen van betalingsachterstanden;
 7. Jaarlijks naar aanleiding van de Algemene Leden Vergadering (ALV) communiceren van wijzigingen in beleid en bijdragen;
 8. Uitvoeren van betalingen;
 9. Administreren en beheren van de bankrekeningen ten name van de vereniging;
 10. Verwerken van alle inkomsten en uitgaven in het boekhoudpakket;
 11. Tijdig overschrijven van het overschot van liquide middelen naar de spaarrekeningen;
 12. De verzorging van alle verdere financiële handelingen van de VvE.